top of page

VORES HISTORIE

Afro Danish Collective blev stiftet under de verdensomspændende Black Lives Matter-demonstrationer i 2020 som reaktion på drabet på bl.a. George Floyd. Vi oplevede, at der var et unikt momentum for at skabe en bred og inkluderende antiracistisk bevægelse med afro-danskerne i fokus, hvor vi kunne bidrage ved bl.a. at fremhæve strukturel diskrimination og anti-sort racisme i dagens Danmark.


Racisme i Danmark er stadig underbelyst og underprioriteret i de offentlige debat, i forskningen, i den almene danskers forståelse m.m. Det er derfor med et ønske om en saglig, sober og faktuel tilgang til at fjerne fokus fra den enkeltes anekdotiske eksempler og i stedet fremhæve, adressere og modarbejde den strukturelle og systematiske diskrimination og anti-sorte racisme i Danmark, at foreningen blev født.


Vision

Afro Danish Collective er en organisation, der ønsker at sikre lige muligheder og ligeværd for alle afro-danskere og mennesker af afrikansk baggrund i Danmark. Vi sigter efter at ende strukturel diskrimination, anti sort racisme og undertrykkelse.


Mission

I krydsfeltet mellem det personlige, sociale, kulturelle og politiske arbejder Afro Danish Collective for at skabe sammenhængskraft og lighed i det danske samfund. Vi ønsker at stå i spidsen for inklusion og tilhørsforhold for afro-danskere og mennesker af afrikansk afstamning i Danmark.

Logo, ADC-uden_tekst.png
Om os: About Us
bottom of page