top of page
Image by Ehimetalor Akhere Unuabona

ÅRET DER GIK

2020 blev året, hvor en ny antiracistisk forening blev født, trodsede en global epidemi og kæmpede for ligeværd og lige rettigheder for folk med afrikansk baggrund i Danmark.

Nedenstående aktiviteter, initiativer, projekter og samarbejder fandt sted fra organisationens stiftelse til og med marts 2021 og vil blive opdateret løbende.

bottom of page